• หน้าแรก
  • รู้จักเรา
  • กิจกรรม
  • บริจาค
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แบบอาคาร
  • ติดต่อเรา

ด้วยภารกิจอันมากมาย
เรายังรอความช่วยเหลือ

building_70

ช่องทางการบริจาค

Donate Now

เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอก ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง
 

เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอก ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง

ราคา: 200,000 บาท
 
เป้าหมาย THB:1,000,000.00
จำนวนเงินที่ได้รับบริจาค THB:0.00
เป้าหมาย THB:375,000.00
จำนวนเงินที่ได้รับบริจาค THB:0.00
เป้าหมาย THB:7,000,000.00
จำนวนเงินที่ได้รับบริจาค THB:1,000.00
เป้าหมาย THB:1,000,000.00
จำนวนเงินที่ได้รับบริจาค THB:0.00
เป้าหมาย THB:550,000.00
จำนวนเงินที่ได้รับบริจาค THB:0.00
เป้าหมาย THB:800,000.00
จำนวนเงินที่ได้รับบริจาค THB:0.00
เป้าหมาย THB:600,000.00
จำนวนเงินที่ได้รับบริจาค THB:0.00
เป้าหมาย THB:1,300,000.00
จำนวนเงินที่ได้รับบริจาค THB:0.00
เป้าหมาย THB:800,000.00
จำนวนเงินที่ได้รับบริจาค THB:0.00
ชุดตรวจตา-หู แบบ 3.5 โวลต์ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้
 

ชุดตรวจตา-หู แบบ 3.5 โวลต์ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้

ราคา: 75,000 บาท
 
ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ
 

ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

ราคา: 350,000 บาท
 
Infusion pump
 

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)

ราคา: 50,000 บาท
 
Micro Needle Holder
 

คีมสำหรับจับเข็ม Micro Needle Holder

ราคา: 55,000 บาท
 
Syringe Pump
 

เครื่อง Syringe Pump

ราคา: 40,000 บาท
 
เครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนังแบบดูดต่อเนื่อง
 

เครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนังแบบดูดต่อเนื่อง

ราคา: 15,000 บาท
 
เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ
 

เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ

ราคา: 65,000 บาท
 
Oxygen Flow meter
 

ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง Oxygen Flow meter

ราคา: 5,000 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริจาครายล่าสุด

ชื่อ จำนวนเงิน (THB:)
ด.ช.ธีรดนย์ วรรณรักษ์ 1,500.00
ศราวุฒิ เลาหพงศ์ชนะ 1,000.00
สุจินตนา วีระรัตน์ 5,000.00
Rinna Clanuwat 500.00
EKARAT LAOKULRUCH 1,000.00
Lindsey Foran 500.00
Nishita Shah 2,000.00
เอกพล วงศ์นภาพรรณ 2,000.00
ด.ช.ธีรดนย์ วรรณรักษ์ 1,000.00
อรวรรณ เบญจวรธรรม 500.00
ยุวลักษณ์ ขันทีท้าว 1,000.00
Patnaya Angthanadilok 4,000.00
พัชรี รนละออง 3,000.00
นางสาววนัสนันท์ กาญจนผลิน 500.00
Anchal Pathela 3,000.00
FRED MOUAWAD 10,000.00
Amrita Chansrichawla 5,000.00
Apollo Chansrichawla 5,000.00
Emily Tynan 1,500.00
ธนวรรณ วิรัชตั้งสกุล 4,000.00
Nishita Shah 3,000.00
ฐานิยา เตชะหิรัญ 700.00
ปนัดดา แสงเทียนชัย 2,000.00
ทรงยศ สีจร 500.00
เพิ่มพร หัตถสิงห์ 2,000.00

รายชื่อผู้บริจาคทั้งหมด

Donor List
No First name Last name Campaign Donation date Amount
1 05-27-2017 0.00
2 นาย ศุกลวัฒน์ (พี่เวียร์) คณารศ ( บริษัท มักม่วน จำกัด) General Donation 06-24-2011 50,000.00
3 ศิลปินกลุ่ม พะยูนน้อย General Donation 06-24-2011 245,252.00
4 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด General Donation 06-24-2011 500,000.00
5 องค์การเภสัชกรรม General Donation 06-24-2011 50,000.00
6 บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด(มหาชน) General Donation 06-24-2011 20,000.00
7 ทันตแพทย์หญิง วาณี พูนภักดี General Donation 06-24-2011 10,000.00
8 นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ General Donation 06-24-2011 5,000.00
9 พ.ญ. สุปาณี ธารสิริโรจน์ General Donation 06-24-2011 60,000.00
10 ชนาทิพย์ ศูนยะคณิต General Donation 06-24-2011 2,000.00
11 นางพิณ นัคราบัณฑิตย์ General Donation 06-24-2011 1,000.00
12 ญดาชิณี ภูมิภาค Nails / ตะปูกล่อง 06-26-2011 100.00
13 ปวัลต์ภรณ์ ธนะตระกูลพานิช Poles / เสา 06-28-2011 10,000.00
14 คุณวรภาส รุจิโภชน์ General Donation 07-01-2011 1,000.00
15 คุณปานจิต ปานเจริญ General Donation 07-01-2011 700.00
16 คุณอรวรรณ ขาวโสภา และครอบครัว 07-01-2011 10,000.00
17 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม General Donation 07-01-2011 1,000.00
18 พจมาลย์ สุภรณ์ไพจิต General Donation 07-03-2011 200.00
19 Annomyous Lamps / โคมไฟ 07-04-2011 500.00
20 สาโรจน์ เกียรติเฟื่องฟู Bricks / อิฐ 07-04-2011 100.00

ช่องทางการบริจาค

 

4kids