• หน้าแรก
 • รู้จักเรา
 • กิจกรรม
 • บริจาค
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แบบอาคาร
 • ติดต่อเรา

ด้วยภารกิจอันมากมาย
เรายังรอความช่วยเหลือ

building_70

บริจาคเพื่อสร้าง

donatebuilding_th

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชวนคนไทยร่วมสร้างอนาคตอันแข็งแรงให้เด็กไทย&พร้อมรับมือกับการพัฒนาการรักษาโรคเฉพาะทางในเด็ก โดยร่วมสมทบทุนสร้าง “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี” (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) เพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์ที่ทำการวิจัยและดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก มูลค่ากว่าพันล้านบาท

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวในขณะนี้ที่มีศักยภาพในการให้บริการการรักษาโรค  โรคเฉพาะทางที่ยุ่งยากซับซ้อนในเด็ก โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 4 ศูนย์ และคลินิกเฉพาะทางมากกว่า 20 คลินิก มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการวนเวียนไม่ต่ำกว่า 350,000 รายต่อปี  และมีผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อนที่รับส่งจากโรงพยาบาลอื่นๆมารักษาในโรงพยาบาลด้วยไม่ต่ำกว่า 15,000 รายต่อปี จะเห็นว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉลี่ยวันละกว่า 1,000 ราย นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังเป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัย อบรมแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีบุคคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศเข้ามารับการอบรมเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ไม่ต่ำกว่าปีละ 500 คน ทำให้อาคารที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับการบริการได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขึ้นใหม่ พร้อมทั้งหาทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพี่อสามารถรองรับการให้บริการทุกด้านได้มากขึ้น ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้มุ่งเป้าที่จะพัฒนาศักยภาพในการให้บริการรักษาผู้ป่วยและเป็นศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทางในเด็กในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2559  โดยคาดว่าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ครั้งนี้ จะใช้งบประมาณ หนึ่งพันล้านบาท

อาคารมีความสูง ชั้น และชั้นใต้ดินอีก ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยดังนี้

 1. ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางโรคเด็ก จำนวน
 2. คลินิกเฉพาะทางโรคเด็ก ด้านอายุรกรรม จำนวน 15 คลินิก
 3. งานวิจัยและศูนย์ประชุม
 4. ศูนย์ข้อมูลสุขภาพเด็ก ศูนย์บัญชาการฉุกเฉิน
 5. โครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่างประเทศ
 6. ห้องอาหารบุคลากร ห้องโภชนาการ
 7. หอพักแพทย์ประจำบ้าน แพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด

4kids