• หน้าแรก
 • รู้จักเรา
 • กิจกรรม
 • บริจาค
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แบบอาคาร
 • ติดต่อเรา

ด้วยภารกิจอันมากมาย
เรายังรอความช่วยเหลือ

building_70

บริจาคเพื่อสุขภาพ

donatehealth_thเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการดูแลรักษาสุขภาพเด็กระดับสากล ภายในปี 2559” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความจำเป็นต้องพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะทางโรคเด็กเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอ ในการให้บริการคุณภาพและเป็นสถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติทั้งด้านวิจัย การศึกษา และการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กเป็นที่พึ่งของประเทศได้

โดยมีแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเพิ่มเติม 6 ศูนย์ ดังนี้

 1. ศูนย์ตรวจและวินิจฉัยเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิด
 2. ศูนย์จักษุกุมาร
 3. ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษกุมาร โสต ศอ นาสิก
 4. ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคผิวหนังแต่กำเนิด
 5. ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคข้อ
 6. ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านรังสีเด็ก

4kids